Türkiye Siyasal Durum Araştırması - Aralık 2011
Bu araştırma 2011 sonunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birinci amacı halkın 2011 yılı sonu itibariyle mutluluk seviyesi ve ülkenin gidişatı hakkındaki kanaatlerinin belirlenmesidir. İkinci olarak Hükümetin bir yıllık icraatlarından bazıları hakkında halkın görüşleri ile partilerin oy desteklerinin tespit edilmesidir.   ÜLKENİN GİDİŞATI VE HAYATTAN MEMNUNİYET Türkiye iyiye mi, kötüye mi gidiyor? Araştırmaya katılanlardan Türkiye’nin ‘iyiye gittiğini’ düşünenlerin oranı %54 iken, Türkiye’nin ‘kötüyegittiğini’ düşünenler ise %38’dir. 2010 yılı ile kıyaslandığında ise Türkiye’nin iyiye gittiğini düşünenlerin oranında sürekli bir artış görülmektedir. Ak Partili seçmenlerin %78’i genel olarak Türkiye’nin iyiye gittiğini düşünürken, muhalefet partilerine oy veren seçmenler ise yüksek oranlarda karşı görüş bildirmişlerdir.  Hayatınızdan ne derece memnunsunuz? Araştırmaya katılanların %73’ü hayatlarından memnun olduğunu, %27’si ise memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. 2010 yılının Aralık ayı ile kıyaslandığında ise memnuniyet oranında yaklaşık %17’lik büyük bir artış görülmektedir.   Bir yıl önce nasıldı? Bir yıl sonra ne olacak? Katılımcıların %22’si yaşamlarının 1 yıl öncesinde bu günden daha iyi olduğunu, %35 civarında katılımcı ise bu günkü yaşamlarının daha iyi olduğunu ifade etmişlerdir. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte ise yaşamlarının daha iyi olacağına ilişkin beklenti içerisinde olanların oranı %54, daha kötü olacağına ilişkin beklentisi olanların oranı ise %15 civarındadır.  Bu sonuçlara bakarak; halkın 2012 yılında yaşamlarında yüksek oranda olumlu beklenti içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.  Türkiye'nin Demokrasi Karnesi  Türkiye'nin genel gidişatı ile ilgili olarak halkın % 43’ü Türk demokrasisinin güçlendiğini ifade ederken; %24’ü zayıfladığını, %34’ü ise Türk demokrasisinde bir değişiklik olmadığını belirtmektedir. Yaklaşık 2 yıl öncesi ile karşılaştırıldığında Türkiye’de demokrasinin güçlendiğini düşünenlerin oranında %18’lik bir artış gözlenmiştir. Hükümetin dış politika karnesi   Araştırmada, Ak Parti Hükümeti tarafından uygulanan dış politikaya ilişkin olarak göze çarpan en önemli husus, halkın hükümetin yürüttüğü dış politikayı başarılı bulması ve desteklemesidir. Araştırmaya katılanların %71'i Hükümet’in izlediği politikayı başarılı veya çok başarılı bulurken; %25’i başarısız veya çok başarısız bulmuştur. Yaklaşık 2 yıl öncesi ile karşılaştırıldığında ise dış politikanın başarılı olduğunu düşünenlerin oranında yaklaşık %17’lik bir artış gözlenmiştir.  AK Parti Hükümeti’nin son 1 yıllık ekonomik performansı Katılımcıların % 69’u AK Parti hükümetinin 2011 yılı ekonomik politikalarını başarılı bulurken, % 27’si başarısız bulmuştur. Avrupa Birliği’ne destek  Bugün Türkiye’nin AB üyeliği için halk oylaması yapılsa halkın % 51’i Avrupa Birliği için evet oyu, %41’i ise hayır oyu vereceğini belirtmektedir.  OY VERME EĞİLİMLERİ  Araştırmaya katılan seçmenlere bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye sorulduğunda %9 kararsız, cevapsız ve protesto oyları dağıtılmadan AK Parti’nin %51,8, CHP’nin %21 ve MHP’nin %11,4 oy desteği olduğu anlaşılmaktadır.  12 Haziran Milletvekili seçiminde kime oy verdiniz diye sorduğumuzda katılımcıların %50,3’ü AK Parti, %24,1’i CHP ve %12,6’sının MHP’ye verdiği anlaşılmaktadır. Bu değerlerden AK Partinin seçimden bu yana 1,5 puan oy artışı sağladığı belirlenmiştir. CHP’nin 3,1 puan MHP’nin ise 1,2 puan oy kaybettiği anlaşılmaktadır. İktidarın güçlü muhalefetin zayıf ve yetersiz olduğu günümüzde kararsız ve cevapsız oyların partiler arasında oransal dağıtılmasının doğru olmayacağı kanısındayız.   Yukarıdaki bulgulardan CHP’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişi ile kazandığı oyların büyük kısmını kaybettiği söylenebilir. MHP oyları belirgin şekilde azalmasa da artmadığı çok açıktır. Bunlara karşın AK Parti oylarının artma eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Muhalefetin bu durumu dikkatle incelemesinin kendileri için çok yararlı olacağı kanısındayız.  Siyasi Parti Liderlerine Güven Halkın en çok güvendiği siyasi parti lideri R.Tayyip Erdoğan (% 55,5) olarak görülmektedir. Daha sonra ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu (% 9,8) ve MHP lideri Devlet Bahçeli (% 5,3) gelmektedir.  En Çok Beğenilen Yaşayan Siyasetçi ve Devlet Adamı Araştırmaya katılanların en çok beğendiği siyasetçi % 33 ile R.Tayyip Erdoğan’dır. İkinci sırada ise Cumhurbaşkanı Gül (% 10) gelmektedir. Daha sonra sırasıyla Kemal Kılıçdaroğlu (%3,8), Süleyman Demirel (% 2,9) ve Devlet Bahçeli (% 2,1) gelmektedir. Hiçbir siyasetçiyi beğenmeyenlerin oranı ise % 16,5’tir.