MHP'lilerle İlgili Kaset Operasyonuna Yönelik Halkın Algısı - Mayıs 2011
Bu araştırmanın amacı, MHP’ye kaset operasyona ilişkin halkın görüşlerinin belirlenmesi ve bu olayın başta MHP olmak üzere siyasi partilerinin oy destekleri üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma 28-29 Mayıs tarihleri 31 ilin merkez ilçe/ilçeler, diğer ilçeler ve köylerinde toplam 1478 kişi ile yapılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak 0,95 güven sınırları içerisinde +/- 2,5 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma 5 yıldan beri sürdürdüğümüz Türkiye'de Siyasal Durum Araştırmaları serisinin bir parçasıdır ve abonelerimiz için yapılmaktadır.  Seçmenlerin çok büyük bir kısmı (%95) insanların özel hayatlarının gizlice görüntülenerek yayınlamasını doğru bulmamaktadır. Ancak söz konusu MHP’li politikacılar olunca bu konudaki hassasiyet bir miktar azalmaktadır (%91 ). Bu fark çok az bile olsa (% 4), parti taraftarlığının seçmenlerin doğru düşünme ve karar vermesini olumsuz etkileyebildiği görülmektedir. Araştırmaya katılan seçmenler, MHP’li yöneticilerle ilgili kaset operasyonunu hazırlayan ve uygulatan güç odaklarının: MHP’nin parlamentoda bulunmasını istemeyen dış güçler (%21), MHP içinde Bahçeli karşıtları (%19 ), AK Parti veya iktidar çevreleri (%18 ), Ergenekon örgütü veya Derin Devlet (%10 ), Fethullah Gülen Cemaati çevresi (%5) olabileceğini düşünmektedir.   Bu konuda görüş belirtmeyenlerin oranı %25’dir. Araştırmaya katılanlara göre bu operasyonun amacı:  MHP’yi baraj altında bırakıp Meclis’e girmesini engellemek (%41), MHP içinde birilerinin Devlet Bahçeli’yi genel başkanlıktan düşürmek (%23), CHP’de olduğu gibi MHP’nin de lider değişikliği yapıp iktidar karşısında MHP’yi güçlendirmek (%18) istenmesidir. Seçmenlerin yarıya yakınına göre bu operasyonun amacı MHP’nin baraj altında bırakılmasıdır. Bu düşünce sonucunda bir kısım milliyetçi, ülkücü seçmen AK Parti’yi suçlayıp MHP’ye veya kararsızlar kitlesine yönelmiş olabilir. Bu nedenle de bu araştırmada AK Parti oylarında dikkate değer azalma gözlenmiştir. MHP yöneticileri ile ilgili ortaya çıkan kasetlerin, seçmenlerin oy verme davranışında % 8 civarında bir değişmeye sebep olduğu belirlenmiştir. Seçmenlerin %27’si kaset krizi nedeniyle MHP’nin güçlendiğini düşünmektedir. Kaset krizinin MHP’yi zayıflattığını düşünenlerin oranı %28’dir. %35’lik bir kitle ise bu krizin MHP’nin durumunda önemli bir değişiklik yaratmadığı düşüncesindedir. Araştırmaya katılan seçmenlerin %39’u Devlet Bahçeli’nin kaset krizini başarı ile yönettiğini düşünürken %40’lık bir kesimin ise aksi kanaatte olduğu tespit edilmiştir. Kaset krizi sürecinde, Başbakan R.T. Erdoğan ve hükümetin tutumunu seçmenlerin % 54’ünün doğru bulmadığı anlaşılmaktadır. Bunun başlıca sebebi, Başbakanının miting alanlarında bu konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmalar olabilir. Bir diğer faktör de olayın faillerin yakalanması yönünde yeterli çalışma yapılmadığı şeklindeki algıdır.