İstanbul Siyasal Durum Araştırması; Mart 2009
Bu araştırmanın temel amacı; İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde yaşayanların belediye başkanlığı seçimiyle ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bunun yanında 22 Temmuz 2007 seçimlerinden bu yana İstanbul sakinlerinin yaşanan olaylar karşısında oy verme davranışlarının nasıl değiştiği araştırılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde 04-05 Mart 2009 tarihleri arasında toplam 1504 kişi ile ilçe/mahalle büyüklüğü, cinsiyet ve yaş kotaları uygulanarak, CATI (telefonla görüşme) tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,5 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.