Liderlerin İmajı Ve Kurumlara Güven III; Ocak 2009
Bu araştırmanın temel amacı; Türk siyasi hayatına yön veren başlıca liderlerin imajları ve kurumlara güven ile ilgili halkın görüşlerinin belirlenmesidir. Ayrıca; Kürtçe TV, AB’ye üyelik gibi konuların yanında, halkın hayattan memnuniyet düzeyi ve geleceğe ilişkin beklentileri, siyasi aktörlere bakışı ile siyasi partilerin oy potansiyelleri de ölçülmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın raporu neşredilmeden önce Davos Krizi yaşandı ve bununla ilgili 30 Ocak 2009 tarihinde halkın bu olaya bakışı araştırıldı. “Davos Krizi” araştırmasında diğer konular yanında Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın imajının da nasıl etkilendiği belirlendi. Önemli bir olayın siyaset ve devlet adamlarının imajlarını nasıl etkilediğini görmek bakımından Davos Krizi sonucunda R. Tayyip Erdoğan’ın imajındaki değişim bu araştırmanın (Liderlerin İmajı ve Kurumlara Güven III) raporuna ilave edildi. Araştırmanın alan uygulaması; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak ve Kırıkkale’yi içeren 30 ilde, 24-26 Ocak 2009 tarihleri arasında, toplam 1348 kişi ile cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, CATI (telefonla görüşme) yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde +/- 2.7 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. CATI yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezlerindeki, diğer ilçelerindeki ve köylerindeki bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.