Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ün 1 Yılı; Eylül 2008
Bu araştırmanın temel amacı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 1 yıllık görev süresinin halk tarafından nasıl değerlendirildiğini ölçmektir. Ayrıca; diğer gündem konularından; genel olarak parti kapatma ve özel olarak DTP’nin kapatılması, AB’ye üyelik, laiklik ilkesinin tehdit altında olması, TRT’nin Kürtçe yayın hazırlığı, ve bazı önemli kurumlara güven düzeyi araştırılmıştır. Diğer taraftan her ay olduğu gibi bu ayda da hayattan memnuniyet, Türkiye’nin gidişatı, en beğenilen ve güvenilen lider ile siyasi partilerin oy potansiyelleri gibi konular ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak ve Kırıkkale’yi içeren 30 ilde, 29-31 Ağustos 2008 tarihleri arasında, toplam 1251 kişi ile cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, CATI (telefonla görüşme) yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde +/- 2.8 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. CATI yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezlerindeki, diğer ilçelerindeki ve köylerindeki bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.