AK Parti Kapatılma Davası ve Ergenekon Davası; Ağustos 2008
Bu araştırmanın temel amacı; AK Parti’nin kapatılması istemiyle açılan dava ve halen sürmekte olan Ergenekon Davası hakkında halkın görüşlerinin belirlenmesidir. Ayrıca; diğer gündem konularından AK Parti’nin laiklik karşıtı bir parti olup olmadığı, AB’ye üyelik, hayattan memnuniyet, Türkiye’nin gidişatı ve bazı önemli kurumlara güven düzeyi araştırılmıştır. Diğer taraftan her ay olduğu gibi bu ayda da halkın siyasi aktörlere bakışı ile siyasi partilerin oy potansiyelleri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Zonguldak ve Kırıkkale’yi içeren 29 ilde, 04-05 Ağustos 2008 tarihleri arasında, toplam 1226 kişi ile cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, CATI (telefonla görüşme) yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde +/- 2.5 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. CATI yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezlerindeki, diğer ilçelerindeki ve köylerindeki bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.