Liderlerin İmajı ve Kurumlara Güven II; Haziran 2008
Bu araştırmanın temel amacı; Türk siyasi hayatına yön veren liderlerin imajı ve önemli etkileri bulunan bazı kurumlara güven düzeyinin incelenmesi ve son bir ayda yaşanan önemli olaylar ile ilgili halkın görüşlerinin belirlenmesidir. Ayrıca; Türk halkının AK Parti’nin kapatılmasına ilişkin tavrı, partinin kapatılması durumunda takınacağı siyasi tutum, yeni anayasa tartışmalarına bakışı, laiklik hakkındaki tehdit algısı, AB’ye üyelik konusundaki tavrı, hayattan memnuniyet düzeyleri ve geleceğe ilişkin beklentileri araştırılmıştır. Diğer taraftan her ay olduğu gibi bu ayda da halkın siyasi aktörlere bakışı ile siyasi partilerin oy potansiyelleri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya Manisa, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Zonguldak ve Kırıkkale ’yi içeren 26 ilin merkez ilçe, diğer ilçe ve köylerinde 26-27 Haziran 2008 tarihleri arasında toplam 1557 kişi ile cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, CATI (telefonla görüşme) yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde +/- 2.5 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. CATI yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezlerindeki, diğer ilçelerindeki ve köylerindeki bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.