Ak Parti’nin Kapatılma Davası Ve Yansımaları I-II; Mayıs 2008
Bu araştırmanın amacı 14 Mart 2008 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın AK Parti’nin kapatılması ve Başbakan ile bazı partililer hakkında siyasi yasaklar talep etmesi ile başlayan siyasal ve sosyal süreç ile son bir buçuk ayda yaşanan olaylarla ilgili halkın görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde; Türk halkının AK Parti’nin kapatılma davasına karşı tutumundaki değişim, partinin kapatılması durumunda takınacağı siyasi tutumu araştırılmıştır. Ayrıca halkımızın laiklik hakkındaki tehdit algısı, 1 Mayıs’ta yaşanan olaylara bakışı ve AB’ye karşı tavrı incelenmiştir. Diğer taraftan halkın siyasi aktörlere bakışı ile siyasi partilerin oy potansiyelleri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya Manisa, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Zonguldak ve Kırıkkale ’yi içeren 26 ilin merkez ilçe, diğer ilçe ve köylerinde 24-27 Mayıs 2008 tarihleri arasında toplam 1205 kişi ile cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, CATI (telefonla görüşme) yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde + / - 2.8 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. CATI yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezlerindeki, diğer ilçelerindeki ve köylerindeki bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.