Toplumsal Algıda Ordu ve Değişim
Askerlerin siyasi konularda görüş bildirmelerini doğru bulanların oranı yaklaşık olarak %30 iken, askerlerin siyasi konularda görüş bildiremeyeceklerini ifade edenlerin oranı %65 civarındadır. Genel Kurmay Başkanlığı’nın medya mensupları veya gruplarına karşı akredite uygulaması basın özgürlüğü ve eşitlik açılarından tartışılan bir konudur. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin medya gruplarından bazılarına kendi faaliyetlerini izleme izni verirken bazılarına yasak koyması, büyük oranda (%61,6) yanlış bir uygulama olarak görülmektedir. Bu uygulamaya askerlerin hakkı olduğunu ve doğru bulduklarını ifade edenlerin oranı ise %30,8’dir. TSK’nın uyguladığı yasaklamaların mağdurunun merkez sağ seçmene ve mütedeyyin insanlara seslenen medya organları olması, askerin tavrının yanlış olduğuna dair böylesine yüksek bir oranın ortaya çıkmasında önemli bir etkendir.