Kürt Açılımı

Kürt açılımı ekseninde kamuoyunda geniş tartışmaların yaşandığı süreçte, söz konusu bu açılıma genel olarak %31,6 oranında tam destek ve %21,3 oranında ise kısmen destek verilmektedir. Buna karşılık, halkın %43,8’i bu süreci olumsuz değerlendirmekte ve açılımı desteklememektedir. Bu açılımı en yüksek oranlarda ‘tamamen ve kısmen’ destekleyenler beklenildiği üzere DTP’li (%95,2) ve AK Parti’li (%64,5) seçmenlerdir. Buna karşılık; yine beklenildiği üzere bu açılıma en yüksek oranlarda karşı olanlar MHP’li (%67,2) ve CHP’li (% 59,4) seçmenlerdir. Dikkate değer bir bulgu da, CHP’li seçmenlerin %37,6’sının, MHP’li seçmenlerin %31’inin bu açılımı ‘tamamen veya kısmen’ desteklediklerini ifade etmeleridir. Ayrıca; cinsiyet açısından erkeklerin, yaş dağılımı açısından gençlerin, eğitim düzeyi açısından yüksek eğitimlilerin ve bölgesel dağılım açısından ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanların söz konusu bu açılıma daha yüksek oranlarda destek verdikleri anlaşılmaktadır.