Türkiye'nin Nabzı Haziran ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 9-13 Haziran 2015 tarihleri arasında toplam 2483 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 1,97 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir....
Türkiye'nin Nabzı Nisan ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 18-21 Nisan 2015 tarihleri arasında toplam 2824 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 1,84. hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. ...
Türkiye'nin Nabzı Mart ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 7-12 Mart 2015 tarihleri arasında toplam 3007 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 1,79. hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. ...
Türkiye'nin Nabzı Aralık ayı araştırması “Liderlerin Görev Onayı”; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 9-14 Aralık 2014 tarihleri arasında toplam 2687 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 1,89 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. ...
Türkiye'nin Nabzı Kasım ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 15-18 Kasım 2014 tarihleri arasında toplam 2780 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 1,86 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. ...
Türkiye'nin Nabzı Ekim ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 17-22 Ekim 2014 tarihleri arasında toplam 2752 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 1,87 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. ...
Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır. Gündem araştırmamızın bu ayki ana konusu IŞİD. Türkiye kamuoyu IŞİD’i nasıl görüyor? Hükümetin IŞİD’e yönelik yaklaşımını destekliyor mu? Uluslararası koalisyona ve muhtemel operasyonlara nasıl bakıyor?...