Amerika’nın yeni Başkanı Obama’nın barışçıl söylemlerini her 3 katılımcıdan 1’i samimi bulmakta ve bu söylemlere inandığını ifade etmektedir. Obama’ya inanmayanların oranı (%56,6) ise oldukça yüksektir. Obama döneminde Amerika ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerin eskiye göre daha iyi olacağına inananların oranı ise (%52) oldukça yüksektir. Bu veriler, Bush döneminde Türkiye’de artan Amerikan karşıtlığının kırılmaya başlandığı ve Obama’nın...
Araştırmaya katılanların %68,6’sı Cumhurbaşkanı’nın görevini yapış tarzını onaylarken %26,7’sinin onaylamadığı belirlenmiştir. Bu sonuçtan Cumhurbaşkanı’nın halktan büyük oranda destek gördüğü anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı’nı en yüksek oranda (%89,3) AK Parti’li seçmenler, en düşük oranda (%37,3) da CHP’li seçmenler desteklemektedir. Ayrıca, şehir merkezlerine oranla kırsal bölgelerde bu destek daha yüksek gözükmektedir. Haziran 2008 ve Ocak...
Ergenekon örgütlenmesini vatansever bir yapılanma olarak görenlerin oranı yalnızca %7,7 iken, Ergenekon’un darbeci ve bir terör örgütü olduğuna inananların oranında 4 ay içerisinde %39’lardan %32’lere doğru bir gerileme görülmektedir. Ayrıca, Ergenekon Davası hakkında zaman geçtikçe halkın kafasının iyice karıştığı anlaşılmaktadır. Çünkü, Ocak 2009 tarihinde yaptığımız araştırmadan bu güne değin, Ergenekon’un nasıl bir örgütlenme olduğu...
Bu araştırmanın temel amacı; 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında halkın seçim sonuçlarına bakışını ortaya koymaktır. Ayrıca; ekonomik krizin etkileri, CHP’nin son dönemlerde yürüttüğü siyasal açılım politikalarının yansımaları bu araştırmanın konularıdır. Son olarak ise, her ay olduğu gibi bu ayki araştırmamızda da AB, en beğenilen ve güvenilen lider ile hayattan memnuniyet konuları da araştırılmıştır. Bu araştırma; Adana,...
Bu araştırmanın temel amacı; 22 Mart’ta yapılan İl genel meclisi ve belediye başkanlığı seçimini bir daha tekrar ederek son bir haftadaki olayların etkisi ile seçmenlerin oy verme davranışındaki değişiklikleri belirlemektir. Araştırmanın alan uygulaması; Türkiye’deki 81 ilde, 27-28 Mart 2009 tarihlerinde, toplam 3009 kişi ile cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, CATI (telefonla...
Türkiye’deki 81 il /diğer ilçeler / köylerinde (kent-kır nüfusu) 23 Mart 2009 tarihinde toplam 4280 kişi yapılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,7 hata payı ile...
Bu araştırmanın temel amacı; İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde yaşayanların belediye başkanlığı seçimiyle ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bunun yanında 22 Temmuz 2007 seçimlerinden bu yana İstanbul sakinlerinin yaşanan olaylar karşısında oy verme davranışlarının nasıl değiştiği araştırılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde 04-05 Mart 2009 tarihleri arasında toplam 1504 kişi ile...
Bu araştırmanın temel amacı; Davos’ta yaşanan olayların halk tarafından nasıl karşılandığının belirlenmesidir. Araştırmanın alan uygulaması; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak ve Kırıkkale’yi içeren 30 ilde, 30 Ocak 2009 tarihinde ve...
Bu araştırmanın temel amacı; Türk siyasi hayatına yön veren başlıca liderlerin imajları ve kurumlara güven ile ilgili halkın görüşlerinin belirlenmesidir. Ayrıca; Kürtçe TV, AB’ye üyelik gibi konuların yanında, halkın hayattan memnuniyet düzeyi ve geleceğe ilişkin beklentileri, siyasi aktörlere bakışı ile siyasi partilerin oy potansiyelleri de ölçülmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın raporu neşredilmeden önce Davos Krizi yaşandı ve bununla...
Bu araştırmanın temel amacı; Bu araştırmanın temel amacı; uzun zamandır gündemde olan Ergenekon Davası ile ilgili halkın görüşlerinin belirlenmesidir. Ayrıca; Kürtçe TV, AB’ye üyelik gibi konuların yanında, halkın hayattan memnuniyet düzeyi ve geleceğe ilişkin beklentileri, siyasi aktörlere bakışı ile siyasi partilerin oy potansiyelleri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir,...