Türkiye’nin Nabzı - Referandum, Yaşam Biçimi ve Güvenlik / Ocak 2017

Partili cumhurbaşkanlığı modeli getiren, cumhurbaşkanını fiilen yürütmenin ve hükümetin başına getiren anayasa değişikliği teklifi Meclis’ten 330’un üstünde oy alarak geçti. Değişikliğin yürürlüğe girmesi için şimdi Nisan ayında referandum yapılacak. Böylece yıllar süren başkanlık tartışmalarına da bir nokta konulacak.

 

Siyasetin ana gündem maddesi referandumda ne olacağı? Seçmen anayasa değişikliğine onay mı verecek, yoksa Meclis’te AKP ve MHP oylarıyla geçen teklife hayır mı diyecek? Metropoll bu konuda kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.


Türkiye’nin çok uzun süredir tartıştığı bir diğer konu ‘yaşam tarzları’nın baskı altında olup olmadığı. Yılbaşı kutlamaları ve yılbaşı gecesi İstanbul’da bir eğlence merkezine düzenlenen saldırı yaşam tarzları tartışmasını yeniden gündem getirdi. Anayasa değişikliğinin muhalefet tarafından ‘rejim değişikliği’ olarak sunulması tartışmayı daha da alevlendirdi. Metropoll bu ay eskimeyen yaşam tarzı tartışmasına da eğiliyor. Ve Türkiye’nin iki çok önemli konusu; terör ve ekonomi. Türkiye’nin Nabzı’nda bu ay terör ve özellikle ekonomi üzerine kapsamlı analizler bulacaksınız. Terör neden arttı? Ekonominin geleceği nasıl görülüyor? Toplum kriz mi, ekonomik canlanma mı bekliyor?


Elbette siyasi partilerin mevcut destek düzeyleri, ülkenin geleceğine ilişkin beklentiler, Türkiye’nin en önemli sorunlarına ilişkin kamuoyunun tespitleri Türkiye’nin Nabzı’nda her zamanki yerini alıyor.


Türkiye'nin Nabzı Ocak ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 6-19 Ocak 2017 tarihleri arasında toplam 2000 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 2,19 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.