Türkiye’nin Nabzı - Türkiye’nin Ortadoğu Politikası ve Batı Sorunu / Kasım 2016

Türkiye gündeminin son aylarda değişmez konusu, başkanlık sistemi. AKP ile MHP arasında bir tür başkanlık modeli içeren anayasa değişikliği teklifi müzakere ediliyor. Adı konulmamış bir başkanlık sistemi üzerine bu iki partinin anlaşması durumunda ufukta bir referandum görülüyor. Konuya ilişkin somut bilgilerin basına sızmasıyla kamuoyunda bir tutum değişikliği var mı? Türkiye’nin Nabzı ölçümlerine devam ediyor...

Türkiye’nin Batı sorunu iki yüzyıllık tarihine rağmen güncelliğini sürdürüyor. Bir yandan AB ile üyelik müzakerelerinin durdurulması Avrupa’da tartışmaya açılıyor, öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılmayı yeniden gündeme getiriyor. Kimlik ve stratejiyle yoğrulmuş bu aidiyet tartışması önümüzdeki dönemde hem dış hem iç politikada yeni gelişmelere, beklenmedik kırılmalara neden olabilir.

Batı sorunu sadece hükümet düzeyinde yaşanan bir olgu değil, belli bir toplumsallık taşıyor. Türkiye’nin Nabzı’nda bu ay kamuoyunun Batı algısını bir kez daha araştırıyoruz. AB ile müzakerelerin sonlanmasına kamuoyu nasıl bakıyor? Türkiye’nin Batı’dan koptuğunu düşünüyorlar mı? Batı dost mu, düşman mı?

Bu ay ayrıca ‘Bölgesel güç, Türkiye’ dosyamız var. Kamuoyu, Türkiye’yi bölgesel bir güç olarak görüyor mu? Bölgesel güç olmak için ne yapılması gerektiğini düşünüyor? Hükümetin Irak ve Suriye’ye fazla müdahil olduğunu mu, yoksa daha çok rol oynaması gerektiğini mi söylüyor? Kısaca toplumun, ‘bölgesel güç Türkiye’ anlayışıyla hükümetin aktif ve müdahaleci bölgesel politikası örtüşüyor mu?

Türkiye’nin Nabzı ayrıca ekonomide öne çıkan kaygılar ve beklentiler ile siyasi partilerin mevcut durumlarını her zaman olduğu gibi ayrıntılarıyla inceliyor...

Türkiye'nin Nabzı Kasım ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 10-15 Kasım 2016 tarihleri arasında toplam 2305 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 2,04 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.