İstanbul 3. Bölge Belediye Kamu Kurumları Hizmet Araştırması
İstanbul 3. seçim çevresini oluşturan ilçelerdeki belediye ve kamu hizmetlerinden memnuniyet ile belediye başkanlarının imajının belirlenmesi amacıyla mahalle bazında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ak Parti ilçe teşkilatları da araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın alan uygulaması, 3.seçim bölgesindeki tüm ilçelerde toplam 599 kişi ile cinsiyet ve yaş kotası uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle gerçekleştirilmiştir.