Türkiye'nın Nabzı - Toplumsal Sermaye ve Kutuplaşma / Kasım 2017

Yeni çağın uluslararası düzeyde en çok ele alınan konularından biri toplumsal sermaye. Bir toplumda ya da iletişim ağındaki insanların birbirlerine duymuş olduğu güven seviyesi o toplumun sosyal sermayesini ifade etmektedir. Özellikle siyasiler ve yeni kalkınma modelleri peşindeki ekonomistler için bu güven ve toplumdaki yansımaları algılanmaya çalışılmaktadır. Yeni politika arayışlarına ve ekonomik kalkınma modellerine sosyal bir boyut kazandıran toplumsal sermayenin Türkiye’de hangi seviyede olduğu Kasım ayı Türkiye’nin Nabzı raporunda ele alınmıştır.


Toplumsal sermayeyle yakın ilişki içinde olan toplumsal kutuplaşma konusu da bu ayın öne çıkan konularından biri oldu. Türkiye’de son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisi de toplumsal ve siyasi bir kutuplaşmanın var olup olmadığıdır. Peki seçmenin bu konudaki algısı ne yönde? Gerçekten Türkiye’de bir toplumsal kutuplaşma var mı? Toplumu kutuplaştıran konular neler?


Kasım ayı raporunda ele aldığımız bir diğer konu ise yine ekonomi. Tüketici güven endeksinin yanı sıra ekonomi başlığının altında bu ay yerli otomobil ve altın tahvili projelerinin seçmen nezdindeki karşılığı ölçülmüştür.


Son olarak Ekim ayı sonunda gündeme giren seçim barajı hakkında seçmenin algısı ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır: Seçmen mevcut %10 seçim barajını adil görüyor mu? Yeni bir düzenleme yapılmalı mı? Yapılırsa nasıl olmalı?


Bu konuların dışında, bu ayın Türkiye’nin Nabzı’nda siyasal durum, liderlerin görev onayı, refah düzeyi, Türkiye’nin gidişatı bölümlerine de ulaşabilirsiniz.


Türkiye'nin Nabzı Kasım ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 10-19 Kasım 2017 tarihleri arasında toplam 2053 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 2,16 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.