Türkiye’nin Nabzı - Türkiye’de Eğitim Sistemi ve Girişimcilik / Eylül 2017

Tartışmasız ki eğitim ülkemizin geleceğini ilgilendiren en önemli konuların başında geliyor. Eylül ayı Türkiye’de eğitim öğretim döneminin başladığı dönemdir. Her yıl Eylül ayında Türkiye’deki eğitim sistemine dair uzmanlar önerilerde bulunur, kamuoyunda eğitim teması tartışılır. Bu sene de bu tartışmalar katlanarak çoğaldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TEOG’un kaldırılmasına yönelik tavsiyesiyle birlikte merkezi sınav sistemleri tekrar masaya yatırıldı. TEOG’un kaldırıldığı ilan edildi. Bu gündemle eğitimin kalitesi tartışılmaya başlandı. Ders kitaplarından Atatürk konularının azaltılması, evrim teorisi gibi konuların kaldırılması yine tartışma konuları arasında yer buldu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı ülke olarak eğitimde çağ atladığımıza dair bir demeç verdi. Peki seçmenlerin Türkiye’deki eğitime ve bu tartışmalara bakış açısı nedir? Eylül ayı Türkiye’nin Nabzı’nda okul öncesi eğitimden üniversiteye eğitimi derinlemesine ele aldık.

Eylül ayında dünya üzerindeki ekonomilere etkileriyle izlediğimiz girişimciliğe de değindik. Farklı kültürlerde farklı yankılar bulan girişimcilik Türkiye’de nasıl algılanıyor? Toplum ne derece girişimci bir ruha sahip? Bu konudaki beklentileri ve yönelimleri neler? İşte bu ay girişimcilikle ilgili cevaplarını aradığımız sorulardan bazıları bunlar.

Her ay Türkiye’nin Nabzı sayfalarından ulaştığınız siyasi durumu Eylül ayında biraz daha derinlemesine ele aldık. Seçmenler 1 Kasım’da oy vermiş oldukları partilerden bugün ne derece memnun? Rahatsız oldukları bir konu var mı? Varsa bu konu nedir? Siyasi partilerin yürüttükleri politikalara ve söylemlerine ışık tutacak veriler Eylül raporunda yer almaktadır.

Bu konuların dışında Türkiye’nin Nabzı’nın tüketici güven endeksi ve ekonomi, liderlerin görev onayı, refah düzeyi, Türkiye’nin gidişatı bölümlerinin de Eylül ayı sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin Nabzı Eylül ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 15-21 Eylül 2017 tarihleri arasında toplam 1802 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 2,31 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.