Türkiye’nin Nabzı - 2016 Sonunda Siyaset, Dış Politika ve Ekonomi / Aralık 2016

Yılın sonunda siyasette, dış politikada ve ekonomide önemli gelişmeler yaşanıyor. Yıllar süren tartışmaların ardından başkanlık sistemi nihayet somut bir öneriye dönüşmüş durumda. AKP ve MHP, ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ olarak adlandırılan hükümet modeli için anlaşmaya vardılar. Anayasa değişikliği önerisi Meclis’e sunuldu ve Anayasa Komisyonu tarafından görüşülmeye başlandı. MHP’nin vereceği destekle teklifin Meclis’ten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bahar, yaz aylarında ‘sistem değişikliği’ için Türkiye referanduma gidecek. Metropoll’ün dört yıldır sürdürdüğü başkanlık sistemi soruları kamuoyunun konuya ilişkin tutumunun nasıl bir seyir izlediğini gösteriyor.

AKP 14 yıldır iktidarda. 2002’den bu yana girdikleri bütün seçimlerden birinci çıktılar. Zaman zaman karşılaşılan ekonomik ve politik krizler partinin toplum nezdindeki desteğini zayıflatmadı. 2016’nın sonunda hükümetin politikalarını toplumun yarısına tekabül eden kendi tabanının başarılı bulduğu anlaşılmaktadır. AKP, muhafazakar-milliyetçi toplumsal zeminin derinliklerine demir atmış görülüyor.

Türkiye’nin dış politikasındaki hareketlilik devam ediyor. Batı, özellikle de AB ile ilişkiler gerilirken Rusya ile yeni bir yakınlaşma süreci göze çarpıyor. Rusya’nın Türkiye büyükelçisinin bir suikasta kurban gitmesi iki ülke arasında bir krize değil teröre karşı yoğun işbirliğine dönüşecek gibi. Suriye konusunda da Rusya ile birlikte hareket etme istekliliği mevcut.

Öte yandan AB konusunda Türkiye komuoyu tarihinin en olumsuz algısına sahip. İlk defa çoğunluk, AB üyeliğine karşı. Türkiye’nin Batı ile ilişkilerindeki siyasal ve toplumsal zemin zayıflamaya devam ediyor. Türkiye’nin Nabzı ayrıca ekonomide öne çıkan kaygılar ve beklentiler ile siyasi partilerin mevcut durumlarını her zaman olduğu gibi ayrıntılarıyla inceliyor...

Türkiye'nin Nabzı Aralık ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-17 Aralık 2016 tarihleri arasında toplam 2368 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 2,01 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.