Türkiye'nin Nabzı - Darbe Girişimi Sonrası Dış Politikada ve İç Politikada Değişim İhtimali / Ağustos 2016

Temmuz 15 darbe girişimi Türkiye demokrasisi için yeni bir başlangıç olabilir mi? Darbe girişiminin ardından iktidar partisi ile HDP dışındaki diğer muhalefet partileri arasında ‘tavan’da başlayan diyalog ve işbirliği havası umut veriyor. Ancak bunun sürdürülebilir olması için ‘taban’da da karşılık bulması gerek. Son yıllarda kutuplaşan ve kendi kimlikleri etrafında fazlasıyla politize olan kitleler diyalog fikrine yakın mı? Ortak değerler ve hedefler üzerinde uzlaşabileceklerini düşünüyorlar mı?

 

Türkiye’nin Nabzı, yeni araştırmasında iç siyasette böylesi bir değişim imkanının varlığını sorguluyor. Hükümetin dış politikada da bazı revizyonlara yöneldiğine ilişkin güçlü belirtiler var. İsrail’le varılan ‘normalleşme’ anlaşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyareti Türkiye’nin dış politikada gerektiğinde gerginlik siyasetinden işbirliğine yönelebileceğini gösteriyor. Bu kısmi değişikliklerin Suriye, Mısır ve Batı ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilip genişletilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

 

Değişim ihtimali muhtemelen biraz da kamuoyunun tutumuyla şekillenecek. Hükümetin Rusya ve İsrail’le ilişkileri normalleştirmesini toplum nasıl karşılıyor? Diplomasideki değişim rüzgarına Mısır ve Suriye politikalarının da dahil edilmesi durumunda kamuoyunun tepkisi ne olur?

 

Türkiye’nin Nabzı bu ay hem dış politikada hem de iç politikada gerginlik siyasetinden yumuşama ve diyalog arayışına yönelme ihtimalinin toplumsal karşılığını araştırıyor.

 

Ayrıca, ekonomide ve siyasette beklenti, başkanlık sistemi, kurumlara güven ve siyasi liderlerin görev onayları gibi konuları da izlemeye devam ediyoruz. Darbe girişiminden hemen sonra yapılan Temmuz araştırması ile Türkiye’nin biraz daha normalleştiği Ağustos araştırması arasındaki farklar dikkat çekici.

 

Türkiye'nin Nabzı Ağustos ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 20-24 Ağustos 2016 tarihleri arasında toplam 2023 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 2,18 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.