Türkiye'nin Nabzı - Siyasette Değişim: Başkanlık Sistemi ve MHP’de Lider Arayışı / Nisan 2016

Cumhurbaşkanı ve iktidar partisinin başkanlık sistemine geçiş arayışları sürüyor. AKP’nin tek başına anayasa değişikliği yapacak veya anayasa değişikliğini referanduma götürecek Meclis çoğunluğu olmasa da sonbaharda başkanlık için referandum yapılabileceği iddia ediliyor.

 

Seçmenin % 50’den fazlası bu anayasa değişikliğini onaylar mı? Başkanlık sistemini destekleyenler nasıl bir başkanlık istiyorlar? AKP’lilerin planladıkları başkanlık modeliyle destekçilerinin istedikleri sistem ne kadar örtüşüyor? Başkanlık isteyenlerin ve karşı çıkanların gerekçeleri neler? Türkiye’nin Nabzı’nda bu ay, bu ve benzeri sorulara cevaplar içeren kapsamlı bir başkanlık dosyası bulacaksınız.

 

İkinci büyük dosya, son günlerde büyük tepkiye neden olan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarları üzerine. Öncelikle bu sorunların ne kadar yaygın olduklarının cevaplarını bulacaksınız bu ayki araştırmamızda. Ayrıca, suçluların cezalandırılmasındaki engeller, namus-töre cinayetlerine ilişkin toplumsal tutum, devletin bu sorun konusunda beklentileri yerine getirip getiremediği de ele alınıyor. Kısaca bu ay Türkiye’nin Nabzı, ülkenin siyasal ve sosyal gündeminin bu iki önemli konusunda toplumsal algı, tutum ve davranış biçimlerini inceliyor

 

Türkiye'nin Nabzı Nisan ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 9-13 Nisan 2016 tarihleri arasında toplam 2126 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 2,13 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.