Türk Dış Politika Araştırması, Mart 2005
Türk dış politikasıyla ilgili olarak, hükümetin performansı, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB), ABD, komşu ve diğer ülkelerle ilişkilerinin yanı sıra, Irak, Filistin-İsrail ve Kıbrıs sorunu ile çeşitli dış politika konuları hakkındaki halkın kanaatlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. NUTS-1 bölgeleme sistemini esas alan araştırmanın alan uygulaması Türkiye’yi temsil eden 12 il merkezinde toplam 2642 kişi ile, yaş ve cinsiyet kotaları uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle gerçekleştirilmiştir.